HọpbáogiảiSôngLam-ĐôLương:BomtấnlàngphủiquêhươngTruôngBồn

“Đây sẽ là giải đấu chưa có tiền lệ ở Đô Lương. Đã đến lúc tạo nên một cuộc cách mạng thực sự và hãy hoà vào sự phát triển chung của phủi Nghệ”. Trưởng BTC Lê Việt Dũng đã nhấn mạnh như thế tại buổi họp báo.