cờ vua

cờ vua

Cờ vua Việt Nam mở màn thắng lợi tại Olympiad【cờ vua】:Chiến thắng đã được dự đoán khi hệ số trung bì