Cristiano Ronaldo trở lại khóa đào tạo đầu tiên của Manchester United!Cuộc đối thoại văn phòng là mồ hôi ở nhiệt độ cao.

Cristiano Ronaldo trở lại khóa đào tạo đầu tiên của Manchester United!Cuộc đối thoại văn phòng đầy mồ hôi ở nhiệt độ cao [Trò chơi Sepakbola 2014]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 8 tháng 9: Cristiano Ronaldo trở lại căn cứ Kalinton ngày hôm qua.Đây là anh ấy trở lại với điều này sau 12 năm. Nơi mà linh hồn đang mơ.