Vòng2SPL-S2,VănMinhvsQuốcAnQuốcMichel:“Hùmchếtđểda,ngườitachếtđểtiếng”

Quốc An- Quốc Michel từng phải “uống trọn chén đắng” trước Văn Minh miền Nam. Bây giờ con tạo đã xoay vần, nếu đội bóng của bầu Quốc Michel đang phất lên như diều, thì bên kia bờ chiến tuyến, đội bóng của bầu Văn đang có dấu hiệu hụt hơi…