thất vọng

thất vọng

Bóng đá Trung Quốc: Tận cùng của sự thất vọng【thất vọng】:Năm 2001, đội bóng TP Trùng Khánh – gắn tên