Biên tập viên bóng đá Pháp: Cristiano Ronaldo nói với tôi rằng Quả cầu vàng là mục tiêu nhiều hơn Bola Terbaik

Biên tập viên bóng đá người Pháp: Cristiano Ronaldo nói với tôi rằng Quả cầu vàng có nhiều mục tiêu hơn Messi [Tipster Bola Terbaik]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 11: Người chiến thắng Quả cầu vàng năm nay sẽ được công bố ngay lập tức, nhà tổ chức “Bóng đá Pháp” sẽ được công bố.THE Biên tập -in -Chief tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn mà Cristiano Ronaldo đã từng hôn