Đại kỳ Việt Nam xuất hiện trên khán đài sân Mỹ Đình trong ngày vắng khán giả

Đại kỳ Việt Nam xuất hiện trên khán đài sân Mỹ Đình trong ngày vắng khán giả

Sáng 7/9, tại một góc khán đài sân Mỹ Đình, lá đại kỳ Việt Nam đã được căng lên. Một hình ảnh đẹp tr